За нас

Сертификати

Мармодом ООД притежава следните сертификати:

 • сертификат

  Ръководството на “Мармодом” ООД приема политика за изграждане и внедряване на система за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2015, като средство за утвърждаване доброто име и репутация на дружеството и за постоянно подобряване на икономическото му състояние.
  виж сертификата

 • сертификат

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТ №BG16RFOP002-2.089-4040-C01, Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
  виж сертификата

 • сертификат

  СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност”
  виж сертификата

 • сертификат

  СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-0138 „Нови работни места в "Мармодом" ООД“, процедура ”НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”,ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. На 15.08.2016 „Мармодом“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.003 Ново работно място 2015, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-0138 „Нови работни места в "Мармодом" ООД“ ще се реализира в рам
  виж сертификата