За нас

Сертификати

Мармодом ООД притежава следните сертификати:

 • сертификат

  През месец август 2006г. Мармодом успешно се сертифицира по ISO 9001-2000. Това събитие е резултат на разбирането ни за постоянно преследване на качеството и перфектното обслужване на клиента.
  виж сертификата

 • сертификат

  През месец август 2009г. Мармодом ООД беше сертифицирано по новия стандарт ISO 9001:2008.
  виж сертификата

 • сертификат

  През месец септември 2013г Мармодом ООД беше сертифициран по BS OHSAS 18001:2007
  виж сертификата

 • сертификат

  Ръководството на “МАРМОДОМ” ООД, в лицето на Управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛОВИЯ НА ТРУД, която е изведена от ВИЗИЯТА и МИСИЯТА на Организацията и е неразделна част от цялостната ПОЛИТИКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ на “МАРМОДОМ” ООД.
  виж сертификата

 • сертификат

  ПОЛИТИКА на СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА “МАРМОДОМ” ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НАРАСТВАЩА ЕФИКАСНОСТ НА ПРОЦЕСИТЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ , СЪОБРАЗНО ПОТРЕБНОСТИТЕ И ОЧАКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ , ЗАПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА ПЕРСОНАЛА , КАКТО И ОСИГУРЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.
  виж сертификата

 • сертификат

  В края на Юли 2015г. Мармодом премина успешно ресертификационен одит по ISO 9001:2008.
  виж сертификата